CARPATHES
Természetvédelmi és Fajmegőrző Alapítvány
 
 
 


Céljaink

A Carpathes Természetvédelmi- és Fajmegőrző Alapítvány 2003. 02.26-án került bejegyzésre a Pécsi Cégbíróságon. Az alapító tagok (Horvai Valér- elnök; Vecsei Zalán- titkár; Pál Róbert és Tóth Zoltán- kuratóriumi tagok) egyetemi ill. PhD- hallgatók voltak a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karán, biológia és biológus szakon.            

Az alapítvány létrehozásának oka az alapító tagok természetféltő szemléletében keresendő: csak egy alapítvány mint szervezet képes megteremteni azt a jogi, gazdasági, társadalmi bázist, amely nélkül az emberiség természetpusztításával lehetetlen felvenni a harcot.

Környezetünk rombolásáról nehéz úgy nyilatkozni, hogy ne használnánk üres frázisokat, kifejezéseket, melyek csak azért válhattak közhellyé, mert nem vesszük a fáradtságot, hogy mélyen a szavak mögé nézve meglássuk azok valódi értelmét.

A természetvédelmi gondokat, lehetséges megoldásokat és a személyes felelősségvállalás kérdését bővebben a Természetvédelem c. fejezetben tárgyaljuk. Az azonban különösebb háttérismeret nélkül is előrebocsátható, hogy a válságot igen sok tényező határozza meg és az csak az egyes elszigetelődő tudományterületek együttműködése, a világ országainak gazdasági, társadalmi és politikai összefogásával oldható meg.

Szervezetünk a megoldásra váró problémák széles köréből kettőt ragadott ki: a szemléletváltás és a fajmegőrzés területén kíván tevékenykedni.

Szemléletváltás alatt a természetvédelem fontosságának tudatosítását kell érteni, melyet kiadványainkkal, publikációinkkal, előadásainkkal kívánunk elérni.

A fajmegőrzést  tudományos kutatóexpedíciók szervezésével és az adott, természeti értékekben gazdag területek védetté nyilvánításával szeretnénk elérni.

A természet és környezetünk védelme nem csupán minisztériumok, szervezetek, alapítványok feladata; minden egyes ember kiveheti belőle részét. Így szívesen várjuk ötleteiket,  hozzászólásaikat, melyeket a carpathes@freemail.hu címre küldhetnek el.

További kellemes barangolást honlapunkon!